Vietnamese Japanese English

Tải về Wrappy và đi đến Khu kinh tế tự do!

Borderless Trustless Seamless Flattening the world

Wrappy là gì?


Nền tảng SNS giúp mở ra loại hình kinh tế mới,
xóa bỏ mọi biên giới ngăn cách.


Chúng tôi sẽ mang đến cho mọi người trên thế giới một Trustless ID (không cần đến tín dụng) sử dụng một thuật toán riêng biệt trên nền nảng Blockchain.
Chúng tôi sẽ mang đến cho bên thứ ba không có nhiều cơ hội từ trước đến nay những đổi mới trong việc giao tiếp, chuỗi cung ứng, thanh toán,…

Cách tải xuống


Đăng ký tài khoản Wrappy: Bước 1

Chọn "Start Messaging"
wrappy affiliate1
Bước 1

Đăng ký tài khoản Wrappy: Bước 2

Chọn "Register"
wrappy affiliate2
Bước 2

Đăng ký tài khoản Wrappy: Bước 3

Nhập Passcode
wrappy affiliate3
Bước 3

Đăng ký tài khoản Wrappy: Bước 4

Nhập lại Passcode
wrappy affiliate4
Bước 4

Đăng ký tài khoản Wrappy: Bước 5

Tạo mật khẩu gồm 8 ký tự trở lên
wrappy affiliate5
Bước 5

Đăng ký tài khoản Wrappy: Bước 6

Trả lời các câu hỏi bí mật
wrappy affiliate5
Bước 6

Đăng ký tài khoản Wrappy: Bước 7

Nhập ID, số điện thoại, địa chỉ email
wrappy affiliate6
Bước 7

Đăng ký tài khoản Wrappy: Bước 8

Nhập mã PIN
wrappy affiliate7
Bước 8

Đăng ký tài khoản Wrappy: Bước 9

Đã xong
wrappy affiliate8
Bước 9